top of page

Privacybeleid

Versie 1.0, geldig vanaf 20 mei 2018

 

Invoering

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Dienovereenkomstig heeft Nocto dit beleid ontwikkeld zodat u begrijpt welke informatie door Nocto wordt verzameld en hoe Nocto persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, communiceert, openbaar maakt en gebruikt. Nocto streeft ernaar om te voldoen aan alle wetgeving om uw privacy goed te beschermen.

 

Toepassingsgebied en definities

 

In dit privacybeleid hebben de volgende woorden de volgende betekenis:

 • Nocto: de aanbieder van de diensten, hierna ook “wij”, “onze” en “ons” genoemd

 • Website(s): de webdomeinen van Nocto, www.noctoapp.com en www.noctoapp.club

 • App: de mobiele software applicatie van Nocto beschikbaar op ios en android.

 • Diensten: het online platform aangeboden door Nocto en beschikbaar gesteld door gebruik van de website www.noctoapp.club en de app

 • Gebruiker: iedere natuurlijke persoon en iedere rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Nocto

 • Persoonlijke informatie: gegevens met betrekking tot een persoon die direct of indirect identificeerbaar is voor Nocto of een derde partij, zoals, maar niet beperkt tot, volledige naam, geboortedatum, adres, IP-adres, locatie, telefoonnummer, e- e-mailadres, biometrische gegevens

 • Informatie: alle andere informatie die door Nocto kan worden verzameld, niet zijnde persoonlijke informatie, zoals, maar niet beperkt tot, apparaatinformatie, informatie over het besturingssysteem, browsertype, datum en tijd van gebruik van de dienst, taalvoorkeuren

 

Dit privacybeleid omvat alle gegevens die door gebruikers van Nocto worden verstrekt, hetzij via onze websites of onze app.

Wanneer we uw informatie verzamelen

Alle informatie die we verzamelen over elk type lid (mensen, locaties en/of groepen) wordt gedaan met het doel om uw situatie en wensen beter te begrijpen, zodat we u beter kunnen helpen de nacht door te komen. We verkrijgen de informatie die u verstrekt wanneer u de app downloadt en registreert of zich registreert om onze websites te gebruiken. Gebruikers hebben toegang tot sommige functies van de app zonder ingelogd te zijn op hun account. Houd er echter rekening mee dat u niet alle functies van de app kunt gebruiken, tenzij u bent ingelogd op uw account. Wanneer u zich bij ons registreert en onze diensten gebruikt, verstrekt u over het algemeen (a) uw voor- en achternaam, e-mailadres, geboortedatum/leeftijd, geslacht, gebruikersnaam, wachtwoord, woonplaats en mogelijk andere registratie-informatie; (b) informatie die u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt voor hulp. Om volledig gebruik te kunnen maken van onze diensten, moet u ook uw locatie aan ons doorgeven. Dit betekent dat u uw GPS-/locatieservices op uw mobiele apparaat moet inschakelen en dat u onze app toegang moet geven tot informatie over uw locatie. Daarnaast kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke apparaat-ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiel internet browsers die u gebruikt en informatie over de manier waarop u de app gebruikt. We verzamelen en gebruiken geen speciale persoonlijke informatie, zoals uw ras, geloof, gezondheidsstatus, religie, seksuele voorkeur, behalve onder de specifieke strikte omstandigheden en voorwaarden van de toepasselijke privacywetten.

 

Hoe en waarom we uw informatie gebruiken

We kunnen informatie over u verzamelen en opslaan wanneer u onze diensten gebruikt. We gebruiken de informatie om aan uw verzoeken te voldoen, de functionaliteit van de service te bieden, de kwaliteit van de service te verbeteren, uw ervaring te personaliseren, het gebruik van de service bij te houden, feedback te geven aan externe bedrijven die onze services gebruiken, relevante advertenties weer te geven, de service op de markt te brengen, klanten ondersteunen, u berichten sturen, back-ups maken van onze systemen en noodherstel mogelijk maken, de beveiliging van de service verbeteren en voldoen aan wettelijke verplichtingen. We zullen persoonlijke informatie alleen bewaren zolang als nodig is voor het vervullen van die doeleinden. Door onze app te downloaden en te registreren of door onze websites te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor de in dit beleid genoemde doeleinden door akkoord te gaan met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (app) of de algemene voorwaarden (website). We geven uw informatie wel door aan derden die toegang hebben tot ons platform. We zullen geen persoonlijke informatie aan derden verstrekken zonder uw toestemming, behalve in de volgende gevallen:

 • Wanneer ons een wettelijke verplichting wordt opgelegd door een regelgevende instantie of overheidsinstelling met de nodige wettelijke bevoegdheid om persoonlijke informatie van onze gebruikers vrij te geven

 • Wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze activiteiten, zoals bescherming tegen fraude

 • Wanneer we ons wettelijk kader wijzigen, inclusief wanneer we worden overgenomen door een derde partij of wanneer we onderdeel worden van een andere juridische entiteit, wordt de persoonlijke informatie die door ons wordt bewaard, beschouwd als een deel van onze activa en als zodanig overgedragen aan de nieuwe juridische entiteit . Uw persoonlijke informatie is echter in ieder geval onderworpen aan onze verplichtingen met betrekking tot de bescherming van persoonlijke informatie.

 

Koekjes

Om onze diensten goed te laten werken, plaatsen we soms kleine gegevensbestanden, cookies genaamd, op uw apparaat. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door ons naar uw apparaat en van uw computer of mobiele apparaat naar ons worden gestuurd telkens wanneer u onze websites bezoekt of onze app gebruikt. Ze zijn uniek voor uw account of uw browser. Sessiegebaseerde cookies zijn alleen geldig zolang uw browser is geopend en worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Permanente cookies blijven bestaan totdat u of uw browser ze verwijdert of totdat ze verlopen. Sommige cookies zijn gekoppeld aan uw account en persoonlijke informatie om te onthouden dat u bent ingelogd, om u als gebruiker te identificeren, om uw acties te onthouden en om uw online gedrag bij te houden. Andere cookies zijn niet gebonden aan uw account, maar zijn uniek en stellen ons in staat om onder meer site-analyses en aanpassingen uit te voeren. Sommige cookies zijn essentieel voor het functioneren van onze diensten en andere zijn bedoeld om de prestaties van onze diensten te verbeteren. Als u de services via uw browser opent, kunt u daar uw cookie-instellingen beheren, maar als u sommige of alle cookies uitschakelt, kunt u mogelijk niet al onze services gebruiken.

 

Beperking van de aansprakelijkheid

De gebruiker die de informatie verstrekt is als enige aansprakelijk voor de aan ons verstrekte informatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies, direct of indirect, die voortvloeit uit of het gevolg is van informatie die niet nauwkeurig, onvolledig, niet up-to-date of onjuist is. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor valse informatie over de geboortedatum/leeftijd van een gebruiker. Onze diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die 18 jaar of ouder zijn. We vragen niet bewust om gegevens van personen onder de 18 jaar. Onze app en websites kunnen links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gegevensprivacybeleid en/of de praktijken van deze andere websites en we hebben geen invloed op de vraag of de exploitanten van die andere websites handelen in overeenstemming met de bepalingen inzake gegevensbescherming. Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de door ons verzamelde gegevens.

 

Beveiliging

We zullen persoonlijke informatie beschermen door redelijke beveiligingsmaatregelen tegen verlies of diefstal, evenals ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging. Houd er rekening mee dat, hoewel we ernaar streven redelijke beveiliging te bieden voor informatie die we verwerken en onderhouden, geen enkel beveiligingssysteem alle mogelijke beveiligingsinbreuken kan voorkomen.

 

Oefen uw rechten uit

U kunt het verzamelen van informatie eenvoudig stoppen door te stoppen met het gebruik van onze websites en de app te verwijderen. U kunt de standaard verwijderingsprocessen gebruiken die mogelijk beschikbaar zijn als onderdeel van uw mobiele apparaat of via de app-marktplaats of winkel. U kunt ook een opt-out aanvragen via e-mail. U hebt het recht om uw toestemming voor het gebruik van persoonlijke informatie onder dit privacybeleid op elk moment en naar eigen goeddunken in te trekken door ons een e-mail te sturen. Houd er echter rekening mee dat we in het geval van een dergelijke intrekking niet langer in staat zijn om u al onze diensten te leveren. U heeft ook het recht om uw gegevens in te zien en op elk moment te wijzigen. Als u informatie wilt opvragen die bij ons is opgeslagen of als u aanpassingen wilt doen, neem dan contact met ons op via e-mail. Om fraude te voorkomen behouden wij ons het recht voor om bij een dergelijk verzoek om een identiteitsbewijs te vragen. Als een ouder of voogd ontdekt dat zijn of haar kind jonger dan 18 jaar ons informatie heeft verstrekt zonder hun toestemming, moet hij of zij contact met ons opnemen via e-mail. We zullen alle informatie van personen onder de 18 jaar die we in bezit hebben, vernietigen.

 

Veranderingen

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wanneer er materiële wijzigingen worden aangebracht in dit privacybeleid, zullen we onze gebruikers hiervan op de hoogte stellen via e-mail. Gebruikers krijgen een periode van 30 dagen om zich af te melden voor onze diensten. Door onze diensten te blijven gebruiken nadat deze periode is verstreken, erkent u en geeft u aan dat u akkoord gaat met de aangebrachte wijzigingen en bent u bijgevolg gebonden aan de voorwaarden van de nieuwe versie van dit privacybeleid, die alle eerdere versies vervangt.

Cookies

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 

Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat onze website goed werkt. Ze

onthouden welke gegevens of voorkeuren u eerder heeft ingevoerd en zijn noodzakelijk voor

de technische werking van applicaties op onze website, zoals formulieren. 

 

Analytische cookies
Cookie Naam          Cookie Beschrijving

Google Analytics    Dit cookie laat ons het gebruik van de website geanonimiseerd meten, deze data is niet te herleiden tot een specifiek persoon of organisatie.
 

ZoHo    Verbeteren van de website aan de hand van gebruikersgedrag, het verzamelen van gebruikersdata en versturen van e-mailmarketing.
 

Klik hier om uw cookie instellingen te wijzigingen: cookie instellingen (verwijzing naar pop-up)

 

Functionele cookies:

 

zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

 

Analytische cookies:

 

om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

 

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens uw eerste bezoek aan de website, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

___

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Een ‘persoonsgegeven’ is alle informatie die direct over iemand gaat, of naar een individuele persoon te herleiden is.

 

Nocto verwerkt uw persoonsgegevens doordat u onze website weleens hebt bezocht, gebruik maakt(e) van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

 

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- geslacht; 

- locatiegegevens; 

- e-mailadres;

- geboortedatum 

- IP-adres, internetbrowser en soort/type apparaat; 

- gegevens over uw activiteiten op onze website; 

- reviews: uw beoordeling van onze service/producten; 

- overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld via de website, in correspondentie en telefonisch.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nocto verwerkt uw persoonsgegevens omdat: 

- wij dit nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst, en/of 

- u hier toestemming voor hebt gegeven, en/of 

- wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (bijv. ons commerciële belang om u marketing aanbiedingen te doen, of ons belang om onze dienstverlening te kunnen verbeteren), en/of 

- wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- verzenden van onze nieuwsbrief, informatie over acties en aanbiedingen, serviceberichten en/of onderzoeken; 

- om u gepersonaliseerde reclame te tonen; 

- informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 

- het aanmaken, beveiligen en bijhouden van het Nocto account; 

- om u optimaal te kunnen helpen als u een vraag, probleem of klacht hebt over onze producten en diensten; 

- om u in onze app een zo persoonlijk mogelijke ervaring te bieden, door bijvoorbeeld het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw interesses en voorkeuren; 

- voor de afhandeling van speciale acties;

- analyses voor procesverbeteringen, rapportages, marktonderzoek, ontwikkeling en verbetering van producten en diensten;

 

Contact

Tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst of zoals uitdrukkelijk vereist door de lokale wetgeving, zal elke kennisgeving aan ons worden gedaan door een van beide;

 • 1. aangetekende post naar: Nocto International BV, Churchillplein 44, 3011 EW Rotterdam, Nederland, of

 • 2. per e-mail naar:  info@noctoapp.com

 

Elke kennisgeving aan u wordt gedaan op het e-mailadres dat u ons tijdens het registratieproces hebt verstrekt.

 

Een kennisgeving per post wordt geacht te zijn gegeven vijf (5) dagen na ontvangst van de mailing in onze brievenbus.

 

Kennisgeving wordt binnen 48 uur na ontvangst van de e-mail in behandeling genomen.

 

Het misbruik van alcohol is gevaarlijk voor uw gezondheid, gelieve met mate te consumeren.

 

© Nocto International BV 2016-2022

bottom of page