top of page

Algemene Voorwaarden

Versie 1.0, geldig vanaf 20 mei 2018

 

1. Inleiding

Welkom bij Nocto! Nocto International BV is een bedrijf dat sinds januari 2017 is geregistreerd in Rotterdam, Nederland. De bedoeling van Nocto is om onze communityleden te helpen de nacht door te komen door onze apps en/ons platform te gebruiken. Onze leden zijn: (1) personen ouder dan 18 jaar die op zoek zijn naar een beter nachtleven (mensen), (2) bars, clubs, restaurants, hotels enz. die hun publiek een beter nachtleven willen bieden (locaties), en (3) organisatoren van evenementen, artiesten, festivals enz. die hun publiek betere nachtlevenervaringen (groepen) willen bieden.

Er zullen van tijd tot tijd updates van deze Algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn. Bovenaan deze pagina vindt u de versiedatum van onze AV. De nieuwste versie vervangt alle eerdere versies, is altijd beschikbaar en is van kracht. U bent gebonden aan onze laatste versie van deze algemene voorwaarden en door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met onze algemene voorwaarden. Je bent verantwoordelijk voor je acties. Uw privacy is natuurlijk essentieel voor ons! Nocto is verantwoordelijk, binnen de grenzen van onze middelen, om de gegevens die u ons verstrekt zo veilig mogelijk te houden en te voldoen aan de AVG.

Onze apps en online platform (functies, tools, inhoud enz.) en In Real Life-bijeenkomsten (allemaal samen "Service" of "Services") zijn gelanceerd in januari 2017. Van tijd tot tijd zullen er updates zijn voor onze Services. Nocto behoudt zich het soevereine recht voor om onze Services naar eigen goeddunken te wijzigen, te verwijderen of te wijzigen.

Als er verschillen zijn tussen taalversies binnen Nocto, heeft de Engelse versie voorrang.

 

2. Gebruiksvoorwaarden

Uw gebruik van onze Services is onderworpen aan het accepteren van onze Algemene Voorwaarden zoals hierin uiteengezet.

U stemt ermee in dat u door te klikken op "Toepassen", "Nu aanmelden", "Registreren", "Aanmelden" of iets dergelijks, registreren, toegang krijgen tot of gebruik maken van onze Diensten, ermee instemt een juridisch bindend contract aan te gaan met Nocto. Als u niet akkoord gaat met dit contract ("Contract" of "Gebruikersovereenkomst"), klik dan niet op "Toepassen" (of iets dergelijks) en gebruik geen van onze Services of maak er anderszins geen gebruik van. Als u dit contract op elk moment wilt beëindigen, kunt u dit doen door uw account te sluiten en onze Diensten niet langer te openen of te gebruiken.

 

U stemt ermee in dat u ons echte en correcte persoonlijke informatie verstrekt, zoals uw geldige, huidige e-mailadres, zowel op het moment van uw registratie bij ons als van tijd tot tijd als uw informatie verandert. U zult ook andere persoonlijke informatie verstrekken die nodig is zodat Nocto u en al onze Leden de best mogelijke Diensten kan bieden.

 

Onze Diensten zijn bedoeld om alle leden van de gemeenschap ten goede te komen door middel van positief gebruik. Desalniettemin dient u te begrijpen dat u door het gebruik van onze Diensten mogelijk wordt blootgesteld aan informatie die aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend kan zijn. Als u interactie heeft met of transacties uitvoert met een Lid waarvan u denkt dat deze handelt of ongepast heeft gehandeld, dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via Contact. Onaanvaardbaar handelen of gedrag omvat, maar is niet beperkt tot;

 • enige vorm van fraude of bekend onjuist gebruik;

 • inbreuk op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten of publiciteits- of privacyrechten van derden;

 • direct of indirect linken naar materiaal waarnaar u niet het recht hebt om naar te linken;

 • overtreding van enige wet, statuut, verordening of verordening; lasterlijk, onwettig bedreigend of onwettig intimiderend;

 • obsceen of foto's bevatten van ongeklede perso(o)n(en);

 • gebruik van of opname van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen, cancelbots, easter eggs of andere computerprogrammeerroutines die systemen, gegevens of persoonlijke informatie kunnen beschadigen, nadelig kunnen verstoren, heimelijk kunnen onderscheppen of onteigenen;

 • opzet om aansprakelijkheid voor ons te creëren of om Nocto of andere Leden (geheel of gedeeltelijk) materiële of immateriële waarde te laten verliezen.

Kortom, u bent verantwoordelijk voor uw acties en draagt de consequenties daarvoor. Nocto verwelkomt en moedigt alle leden aan om verbeteringssuggesties te doen om Nocto en de functionaliteiten verder te verbeteren in het voordeel van al onze leden en de samenleving als geheel.

 

3. Lidmaatschap

Onze Service is beschikbaar voor alle personen die ten minste 18 jaar oud zijn. Onze Service is niet beschikbaar voor tijdelijk of voor onbepaalde tijd geschorste Nocto-leden.

Als lid van het eerste type (Mensen), garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent. Leden van deze groep kunnen de gratis mobiele Nocto-app downloaden in zowel de iOS Apple Store als de Google Play Store. Nocto behoudt zich het recht voor om een gebruiker die ongepaste inhoud uploadt, andere leden lastigvalt of om andere redenen wordt gerapporteerd, tijdelijk of permanent te schorsen of te verbannen.

Als lid van het tweede type (Locaties), garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent en dat u een officiële vertegenwoordiger bent van de locatie wiens naam u registreert en vertegenwoordigt binnen het Nocto-communityplatform. Nocto behoudt zich het recht voor om een locatie en/of locatievertegenwoordiger die ongepaste inhoud uploadt, andere leden lastigvalt, om andere redenen wordt gemeld of die de verplichtingen van de locatie niet nakomt, tijdelijk of permanent te schorsen of te verbieden.

 

Als lid van het derde type (Groepen), garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent en dat u een officiële vertegenwoordiger bent van de groepen wiens naam u registreert en vertegenwoordigt binnen het Nocto-communityplatform. Nocto behoudt zich het recht voor om een groep en/of groepsvertegenwoordiger die ongepaste inhoud uploadt, andere leden lastigvalt, om andere redenen wordt gemeld of die de verplichtingen van de groep niet nakomt, tijdelijk of permanent te schorsen of te verbannen.

 

U bent verantwoordelijk voor uw acties en draagt de consequenties daarvoor. Nocto behoudt zich het soevereine recht voor om te beslissen over uitsluiting of enige andere vorm van sancties die wij nodig achten. U begrijpt en stemt ermee in om alles te vermijden dat door Nocto als reden voor uitsluiting of andere soorten sancties kan worden beoordeeld. Als u uitgesloten zou worden, een andere soort sanctie zou krijgen of verbannen zou worden, dan begrijpt u dat er geen restituties of andere vormen van compensatie zullen zijn van Nocto of haar vertegenwoordigers aan u.

 

4. Vergoedingen en betalingen

Als lid van het eerste type (People) is de mobiele Nocto-app gratis te downloaden en worden er geen automatische kosten in rekening gebracht. Binnen de app kunnen mensen Nocs (de digitale token van Nocto) verzamelen door proactief bij te dragen aan de community door Insights (foto's en/of video's) te plaatsen die anderen helpen (gemeten aan de hand van ontvangen likes) en door hun vrienden uit te nodigen om mee te doen. Mensen kunnen hun Nocs besteden om deals te kopen zoals aangeboden door andere communityleden van Nocto. Binnen de app kan er de mogelijkheid zijn om Nocs te kopen, maar dit is op geen enkele manier verplicht voor een gebruiker, en als een gebruiker ervoor kiest om Nocs te kopen, is het geheel zijn eigen keuze om dat te doen.

Als lid van het tweede type (Locaties), is het gratis om lid te worden van het Nocto-communityplatform tot een momenteel onbepaalde datum, door uw locatie te registreren (of toe te voegen in de veronderstelling dat de locatie zich nog niet in onze community bevindt). Zodra de datum waarop een lidmaatschapsgeld zal worden toegepast is besloten en aangekondigd, zullen alle geregistreerde locaties en locaties die daarna van toepassing zijn tijdig worden geïnformeerd over de aanstaande lidmaatschapsbijdrage. Er worden geen automatische kosten in rekening gebracht, zodat alle locaties die het Nocto-communityplatform willen blijven gebruiken of er lid van willen worden, de voorwaarden moeten hebben geaccepteerd en het lidmaatschapsgeld vooraf moeten hebben betaald. Binnen het platform kunnen locaties Nocs (de digitale token van Nocto) verzamelen door proactief bij te dragen aan de community door deals aan te bieden en de Nocs te ontvangen die mensen besteden om hun aangeboden deals te kopen. Locaties kunnen hun Nocs vervolgens besteden om premiumfuncties te kopen op het Nocto-communityplatform. Binnen het platform kan er de optie zijn om Nocs (de digitale token van Nocto) te kopen, maar dit is op geen enkele manier verplicht voor een locatie of locatievertegenwoordiger, en als een locatievertegenwoordiger ervoor kiest om Nocs te kopen, is het volledig hun keuze om dit te doen .

 

Als lid van het derde type (Groepen), is het Nocto-communityplatform gratis om lid te worden tot een momenteel onbepaalde datum, door uw groep te registreren. Zodra de datum waarop een lidmaatschapsgeld wordt toegepast is besloten en aangekondigd, zullen alle geregistreerde groepen en groepen die daarna van toepassing zijn tijdig worden geïnformeerd over de aanstaande lidmaatschapsbijdrage. Er worden geen automatische kosten in rekening gebracht, zodat alle groepen die het Nocto-communityplatform willen blijven gebruiken of er lid van willen worden, de voorwaarden moeten hebben geaccepteerd en het lidmaatschapsgeld vooraf moeten hebben betaald. Binnen het platform kunnen groepen Nocs (de digitale token van Nocto) verzamelen door proactief bij te dragen aan de community door deals aan te bieden en de Nocs te ontvangen die mensen besteden om hun aangeboden deals te kopen. Groepen kunnen hun Nocs vervolgens besteden om premiumfuncties te kopen op het Nocto-communityplatform. Binnen het platform kan er de mogelijkheid zijn om Nocs (de digitale token van Nocto) te kopen, maar dit is op geen enkele manier verplicht voor een groep of groepsvertegenwoordiger, en als een groepsvertegenwoordiger ervoor kiest om Nocs te kopen, is het volledig hun keuze om dit te doen .

 

Sommige Services bieden mogelijk ook de mogelijkheid voor een Lid om kosten in rekening te brengen voor een Service die hij of zij via onze Service levert. Het aanbiedende Lid kan dan naar eigen goeddunken beslissen over zijn vergoeding. Nocto behoudt zich het soevereine recht voor om het aantal gratis dagen en toeslagen in te stellen en te wijzigen wanneer en naar eigen goeddunken. U stemt ermee in de vergoedingen te betalen voor uw voortgezet gebruik van onze Services en wat door andere Leden via onze Service wordt aangeboden. U dient de Diensten volledig en vooraf te betalen via de aangegeven betalingsmethode, tenzij anders afzonderlijk is overeengekomen. Betalingen die u aan een ander lid doet, zijn onderworpen aan het beleid van dat lid en de toepasselijke wetgeving. U erkent dat Nocto de transactie niet controleert en dat u alle risico's in verband met de transactie draagt.

 

Als u van mening bent dat een betaling aan Nocto of een ander lid onjuist is, moet u contact opnemen met de juiste partij om tot een oplossing te komen. U dient uw gezond verstand te gebruiken en voorzichtig te zijn bij het beslissen of u een betaling aan een lid doet. Nocto kan niet garanderen dat een Lid legitiem en waarheidsgetrouw is, dat hij of zij betalingen zal gebruiken zoals beloofd, of dat u tevreden zult zijn met de geleverde Service. Uw correspondentie of zakelijke transacties met andere leden, inclusief betalings- en aanverwante diensten, en alle andere voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties, zijn uitsluitend tussen u en het betreffende lid. Elk lid dat een vergoeding ontvangt van een ander lid, erkent en stemt ermee in dat een dergelijk ontvangstbewijs een transactie van een derde partij is waarvoor Nocto geen verantwoordelijkheid draagt. Nocto handelt op geen enkele manier als een agentschap.

 

Tenzij anders vermeld, zijn al onze vergoedingen in Euro's (€), exclusief Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) en worden vooraf gefactureerd.

 

5. Intellectuele eigendom, handelsmerken en andere eigendomsrechten

Voor de toepassing van deze AV betekent Intellectuele-eigendomsrechten (“Intellectuele-eigendomsrechten”) alle octrooirechten, auteursrechten, maskerwerkrechten, morele rechten, publiciteitsrechten, handelsmerken, handelskleding en dienstmerkrechten, goodwill, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten zoals die nu kunnen bestaan of in de toekomst zullen ontstaan, en alle aanvragen daarvoor en registraties, verlengingen en uitbreidingen daarvan, onder de wetten van een staat, land, gebied of ander rechtsgebied.

 

We respecteren alle intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het plaatsen van inhoud die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een andere partij is verboden. U erkent en gaat ermee akkoord dat ons Platform eigendoms- en vertrouwelijke informatie bevat die wordt beschermd door toepasselijke intellectuele eigendoms- en andere wetten. U erkent en stemt er ook mee in dat inhoud in advertenties of informatie die via ons Platform of adverteerders aan u wordt gepresenteerd, wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, octrooien of andere eigendomsrechten en wetten. Behalve met schriftelijke toestemming van Nocto of adverteerders, stemt u ermee in om niet geheel of gedeeltelijk op ons Platform te wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, distribueren of afgeleide werken te creëren.

 

Als u van mening bent dat uw Intellectuele Eigendom is gekopieerd op een manier die een inbreuk vormt en toegankelijk is via onze Service, neem dan contact met ons op via Contact en lever bewijs van uw eigendomsrecht en wat volgens u passend bewijs is van de schending om voor ons om de zaak te onderzoeken. Als u bewust verkeerd voorstelt dat informatie die via onze Diensten toegankelijk is, inbreuk maakt, kunt u strafrechtelijk worden vervolgd wegens meineed met de gevolgen van civielrechtelijke sancties, waaronder geldelijke schadevergoedingen, gerechtskosten en advocatenhonoraria. U stemt ermee in de naam en/of het logo van Nocto op geen enkele manier weer te geven of te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nocto.

 

6. Ledeninformatie, inhoud en veiligheid

Wanneer u zich aanmeldt voor het lidmaatschap van Nocto, stemt u ermee in de gevraagde informatie over u zichtbaar te maken voor andere geregistreerde Nocto-leden en delen van de gevraagde informatie over u zichtbaar te maken voor niet-geregistreerde Nocto-leden. De bedoeling hiermee is om de mogelijkheid voor onze leden om de nacht te grijpen te verbeteren. Wij geven om de privacy van onze leden. U begrijpt dat u door het gebruik van de Service instemt met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijk identificeerbare informatie en geaggregeerde gegevens zoals uiteengezet in ons Privacybeleid, en dat uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt verzameld, gebruikt, overgedragen aan en verwerkt, indien nodig voor Nocto om onze Diensten te leveren.

 

Onder voorbehoud van uw naleving van onze AV, verleent Nocto u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om toegang te krijgen tot en alle Nocto-inhoud te bekijken, uitsluitend voor uw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, uitsluitend voor de doeleinden die uitdrukkelijk zijn toegestaan door de Service. U hebt geen recht om de licentierechten die in deze sectie worden verleend in sublicentie te geven, tenzij u hiervoor afzonderlijk en vooraf toestemming hebt gegeven door Nocto. U zult de Service niet gebruiken, kopiëren, aanpassen, wijzigen, afgeleide werken voorbereiden op basis van, distribueren, in licentie geven, verkopen, overdragen, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, verzenden, uitzenden of anderszins exploiteren, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze AV. Er worden geen licenties of rechten aan u verleend door implicatie of anderszins onder intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van of worden beheerd door Nocto.

 

We kunnen, naar eigen goeddunken, Leden toestaan om profielinformatie, opmerkingen, vragen, Feedback, recensies, foto's, video's en andere inhoud of informatie ("Ledeninhoud") te plaatsen, uploaden, publiceren, indienen of verzenden. Voor alle duidelijkheid: Ledeninhoud omvat alle informatie die door Leden op de Dienst is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld in verband met het aanmaken van een lidmaatschap of het gebruik van onze Diensten.

 

6.1 U gaat ermee akkoord geen Ledeninhoud te plaatsen die:

 • een risico kan vormen op letsel, verlies, lichamelijk of geestelijk letsel, emotioneel leed, overlijden, handicap, misvorming of lichamelijke of geestelijke ziekte voor u, een andere persoon of een dier;

 • kan een risico vormen voor enig ander verlies of schade aan een persoon of eigendom;

 • probeert kinderen te schaden of uit te buiten door ze bloot te stellen aan ongepaste inhoud, om persoonlijk identificeerbare details te vragen of anderszins;

 • een misdrijf of onrechtmatige daad kan vormen of daaraan kan bijdragen;

 • bevat informatie of inhoud die wij onwettig, schadelijk, beledigend, racistisch of etnisch aanstootgevend, lasterlijk, inbreukmakend, inbreuk op de persoonlijke privacy of publiciteitsrechten, intimiderend, vernederend voor andere mensen (openbaar of anderszins), bedreigend, godslasterlijk of anderszins verwerpelijk;

 • informatie of inhoud bevat die illegaal is (inclusief, maar niet beperkt tot, de openbaarmaking van voorkennis onder de effectenwetgeving of van handelsgeheimen van een andere partij);

 • bevat informatie of inhoud waarvan u niet het recht hebt om deze beschikbaar te stellen op grond van enige wet of contractuele of fiduciaire relaties; of

 • bevat informatie of inhoud waarvan u weet dat deze niet correct en actueel is of

 • in strijd is met enig schoolbeleid of ander toepasselijk beleid, inclusief beleid met betrekking tot bedrog of ethiek.

 

U stemt ermee in dat Ledeninhoud die u plaatst geen inbreuk maakt op en geen inbreuk zal maken op rechten van derden van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten. Voor zover uw Ledeninhoud muziek of andere audio en/of video bevat, verklaart u hierbij dat u de eigenaar bent van alle auteursrechtrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de uitvoerings-, mechanische en geluidsopnamerechten, met betrekking tot elke en elke muzikale compositie (inclusief songteksten) en geluidsopname in dergelijke Ledeninhoud en hebben de bevoegdheid om de hieronder verleende licentie te verlenen. Nocto behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om Ledeninhoud te weigeren, aan te passen en/of te verwijderen die Nocto naar eigen goeddunken in strijd acht met deze bepalingen. U begrijpt dat het publiceren van uw Ledeninhoud op de Service geen vervanging is voor het registreren ervan bij een auteursrechtorganisatie.

 

6.2 In verband met uw Ledeninhoud bevestigt, verklaart en garandeert u het volgende:

 • U hebt de schriftelijke toestemming van elke identificeerbare natuurlijke persoon in de Ledeninhoud om de naam of gelijkenis van een dergelijke persoon te gebruiken op de manier die wordt overwogen door de Service en deze Algemene Voorwaarden, en elke dergelijke persoon heeft u ontheven van elke aansprakelijkheid die kan ontstaan met betrekking tot dergelijk gebruik.

 • Uw Ledeninhoud en Nocto's gebruik daarvan zoals bedoeld in deze AV en de Service zal geen wet overtreden of inbreuk maken op rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot Intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten.

 • Nocto kan de rechten op uw Ledeninhoud die zijn verleend onder deze AV uitoefenen zonder aansprakelijk te zijn voor de betaling van gildevergoedingen, residuen, betalingen, vergoedingen of royalty's die moeten worden betaald krachtens een collectieve arbeidsovereenkomst of anderszins.

 • Voor zover u weet, is alle Ledeninhoud en andere informatie die u aan ons verstrekt waarheidsgetrouw en nauwkeurig.

 

Nocto neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige Ledeninhoud die u of een ander Lid of derde partij via de Service plaatst of verzendt. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Ledeninhoud en de gevolgen van het plaatsen of publiceren ervan, en u stemt ermee in dat we alleen optreden als een passief kanaal voor uw online distributie en publicatie van uw Ledeninhoud. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u mogelijk wordt blootgesteld aan Ledeninhoud die onnauwkeurig, aanstootgevend, ongepast voor kinderen of anderszins ongeschikt is voor uw doel, en u stemt ermee in dat Nocto niet aansprakelijk is voor enige schade die u beweert op te lopen als gevolg van Leden Inhoud. Door Ledeninhoud op de Service te plaatsen, verleent u uitdrukkelijk, en verklaart en garandeert u dat u over alle rechten beschikt die nodig zijn om Nocto een royaltyvrije, sublicentieerbare, overdraagbare, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde licentie te verlenen om het gebruiken, reproduceren, wijzigen, publiceren, vermelden van informatie over, bewerken, vertalen, distribueren, syndiceren, openbaar uitvoeren, openbaar weergeven en afgeleide werken maken van al dergelijke Ledeninhoud en uw naam, stem en/of gelijkenis zoals vervat in uw Lid Inhoud, geheel of gedeeltelijk, en in welke vorm, media of technologie, nu bekend of hierna ontwikkeld, voor gebruik in verband met de Service en Nocto's (en haar opvolgers en gelieerde ondernemingen), inclusief maar niet beperkt tot het promoten en het herdistribueren van een deel of het geheel van de Service (en afgeleide werken daarvan) in alle mediaformaten en via alle mediakanalen. U verleent hierbij ook elk Lid van de Service een niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot uw Ledeninhoud via de Service, en om dergelijke Ledeninhoud te gebruiken, reproduceren, distribueren, weergeven en uitvoeren zoals toegestaan door de functionaliteit van de Service en onder deze Algemene Voorwaarden.

 

6.3 U erkent en gaat ermee akkoord dat Nocto uw Ledeninhoud openbaar mag maken indien dit wettelijk verplicht is of in goed vertrouwen dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om:

 • te voldoen aan een lopende gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure die aan ons of onze website is gericht,

 • deze algemene voorwaarden afdwingen,

 • reageren op beweringen dat uw Ledeninhoud de rechten van derden schendt;

 • de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Nocto, haar werknemers, leden en het publiek te beschermen; of

 • de overdracht of verkoop aan een andere entiteit mogelijk te maken van alle of vrijwel al onze aandelen of activa in de branche waarop deze AV betrekking hebben, of bij enige andere bedrijfsreorganisatie, met inachtneming van de beloften die in deze AV zijn gedaan.

 

We kunnen ook informatie over u bekendmaken aan wetshandhavers of andere overheidsfunctionarissen als we, naar eigen goeddunken, noodzakelijk of gepast achten, in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectueel eigendom of andere activiteiten die illegaal zijn of waarvan we denken dat ze kan ons of u blootstellen aan wettelijke aansprakelijkheid. Nocto verzamelt registratie- en andere informatie over u via het Platform. Het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van deze informatie valt onder het Nocto Privacybeleid. Wanneer u ons registratieproces voltooit, maakt u een wachtwoord aan waarmee u toegang krijgt tot onze Services. U stemt ermee in de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord te handhaven en bent volledig verantwoordelijk voor alle aansprakelijkheid en schade die voortvloeit uit uw verzuim om die vertrouwelijkheid te handhaven en alle activiteiten die plaatsvinden door het gebruik van uw wachtwoord. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. U stemt ermee in dat Nocto niet aansprakelijk kan en zal zijn voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw niet-naleving hiervan.

 

7. Links en andere partijen

Onze Diensten kunnen links naar websites of bronnen van derden bevatten. U erkent en gaat ermee akkoord dat Nocto niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor:

 • de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van dergelijke websites of bronnen; of

 • de inhoud, producten of diensten op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen.

 

Links naar dergelijke websites of bronnen impliceren geen goedkeuring door Nocto van dergelijke websites of bronnen of de inhoud, producten of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke websites of bronnen. U erkent de volledige verantwoordelijkheid voor en aanvaardt alle risico's die voortvloeien uit uw gebruik van dergelijke websites of bronnen of de inhoud, producten of diensten op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen.

 

U mag naar onze startpagina linken, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt, maar u mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie suggereert , goedkeuring of goedkeuring van onze kant waar deze niet bestaat. U mag geen link tot stand brengen vanaf een website die niet uw eigendom is. Deze website mag niet op een andere site worden geframed, en u mag ook geen link maken naar een ander deel van deze website dan de startpagina. We behouden ons het recht voor om de toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

 

8. Garanties

Uw gebruik van onze Diensten is op eigen risico. Ons Platform wordt aan u geleverd "zoals het is" en op een "zoals beschikbaar"-basis. We wijzen specifiek alle garanties en voorwaarden van welke aard dan ook af, expliciet, impliciet of wettelijk, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. We wijzen alle garanties af met betrekking tot de veiligheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en prestaties van onze Services. We wijzen alle garanties af voor diensten of goederen die zijn ontvangen via of geadverteerd via onze Diensten of ontvangen via links die via onze Diensten worden verstrekt.

 

U begrijpt en stemt ermee in dat u materiaal of gegevens gebruikt, downloadt of anderszins verkrijgt door het gebruik van onze Services, naar eigen goeddunken en op eigen risico en dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden of gebruik van dergelijk materiaal of gegevens. U begrijpt en stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor uw activiteiten op of in verband met onze Diensten en dat u de consequenties draagt voor uw eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van uw ideeën, bedoelingen, plannen en al het andere dat verband houdt met de bedoeling van onze Diensten en de reden waarom u onze Diensten gebruikt.

 

9. Aansprakelijkheid

Onze Diensten en de informatie en ondersteuning die u vindt en gebruikt op of via onze Diensten worden geleverd zonder enige garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de juistheid ervan. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld voor zover toegestaan door de wet, sluiten Nocto, onze leden, andere contentproviders en adverteerders hierbij uitdrukkelijk alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden uit die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, het gewoonterecht of de wet van billijkheid en is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, inclusief maar zonder beperking tot enige directe, indirecte, speciale, gevolg-, punitieve of incidentele schade, of schade voor verlies van gebruik, winst, gegevens of andere immateriële zaken, schade aan goodwill of reputatie, of de kosten van aanschaf van vervangende goederen en diensten, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik, onvermogen tot gebruik, prestaties of storingen van onze Diensten of Gelinkte Sites en alle materialen die daarop zijn geplaatst, ongeacht of dergelijke schade voorzienbaar was of voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad , billijkheid, restitutie, bij wet, bij gewoonterecht of anderszins.

 

10. Vrijwaring

U stemt ermee in om Nocto en haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, en hun functionarissen, directeuren, werknemers en agenten vrij te stellen, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en uitgaven, inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met (a) uw toegang tot of gebruik van onze Diensten; (b) uw Ledeninhoud; en (c) uw interactie met een Lid, of uw schending van deze AV.

 

11. Beëindiging en opzegging

U stemt ermee in dat we, naar eigen goeddunken, een waarschuwing kunnen geven, tijdelijk opschorten, voor onbepaalde tijd opschorten, verwijderen of onomkeerbaar anonimiseren van inhoud of informatie die u hebt geplaatst, of uw account beëindigen, of uw mogelijkheid om een deel of al onze Diensten te gebruiken, om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, zonder beperking,

 • bij gebrek aan gebruik,

 • als we van mening zijn dat u in strijd met de letter of geest van onze AV of de documenten of overeenkomsten die hierin door verwijzing zijn opgenomen, hebt geschonden of gehandeld hebt,

 • als we de informatie die u ons verstrekt niet kunnen verifiëren of authenticeren, of

 • als we van mening zijn dat uw acties wettelijke aansprakelijkheid voor u, onze Leden of ons kunnen veroorzaken.

 

U stemt ermee in dat beëindiging van uw account of toegang tot alle of een deel van onze Services onder enige bepaling van deze AV kan worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving, en erkent en stemt ermee in dat we uw account en alle gerelateerde informatie en bestanden onmiddellijk kunnen deactiveren of verwijderen in uw account en/of elke verdere toegang tot dergelijke bestanden of onze Services blokkeren. U stemt er ook mee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw gebruik van of toegang tot alle of een deel van onze Services. Beëindiging of opschorting van uw gebruik van onze Services zal niet leiden tot restitutie van eventuele betaalde vergoedingen of andere kosten, en u verliest de resterende periode van uw betaalde lidmaatschapsbijdrage, indien van toepassing.

 

12. Ontheffing

Als Nocto een recht of bepaling in deze AV's niet snel uitoefent of afdwingt, betekent dit niet dat we afstand doen van een dergelijk recht of deze bepaling en doet het geen afstand van ons recht om op te treden met betrekking tot latere of soortgelijke inbreuken. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, alle geschillen, claims of controverses die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, beslist door middel van onderhandelingen, neutrale bemiddeling en/of neutrale arbitrage, doet u afstand van alle rechten die u zou kunnen hebben om deze zaken voor een rechtbank of juryrechtspraak. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft u ook uw gerechtelijke rechten op ontdekking en beroep op, behalve voor zover deze specifiek zijn voorzien in deze algemene voorwaarden. Als u weigert zich aan arbitrage te onderwerpen nadat u akkoord bent gegaan met deze bepaling, kunt u worden gedwongen om te arbitreren op grond van de federale of staatswet.

 

13. Gehele overeenkomst

Deze AV vormen de volledige Overeenkomst (“Overeenkomst”) tussen u en Nocto, en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en Nocto. Voor zover u zich eerder bij Nocto hebt geregistreerd en uw informatie hebt verstrekt, regelt deze Overeenkomst nu hoe Nocto uw Ledeninhoud mag gebruiken, ongeacht of deze in het verleden of in de toekomst is verstrekt. Er is geen agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer-werkgever of franchisegever-franchisenemer relatie tussen u en Nocto bedoeld of gecreëerd door deze Overeenkomst.

 

14. Recht en jurisdictie

Nederlandse rechtbanken hebben niet-exclusieve jurisdictie over elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze AV en onze Services. Deze AV en elk geschil of claim die hieruit voortvloeit of ermee verband houdt of het onderwerp of de vorming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Rotterdam, Nederland.

 

U stemt ermee in dat deze Overeenkomst, alle rechten hierin en alle opgenomen overeenkomsten automatisch door Nocto kunnen worden toegewezen, naar eigen goeddunken, aan een of meer derde partijen in het geval van een fusie, overname, bedrijfsreorganisatie, verkoop van alle of vrijwel alle van Nocto's activa, of soortgelijke transactie. Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, komen u en Nocto niettemin overeen dat de rechtbank moet trachten uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen zoals weergegeven in de bepaling, en dat de andere bepalingen van deze Overeenkomst zal volledig van kracht blijven.

 

De partijen zullen te goeder trouw proberen om door middel van onderhandelingen een geschil, claim of controverse op te lossen die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, met inbegrip van de documenten die erin zijn opgenomen door middel van verwijzing, uw gebruik van onze Services, uw Ledeninhoud, uw overtreding van een wet of de rechten van een derde partij, of uw deelname aan activiteiten georganiseerd door of via onze Diensten.

 

15. Contact

Tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst of zoals uitdrukkelijk vereist door de lokale wetgeving, zal elke kennisgeving aan ons worden gedaan door een van beide;

 • 1. aangetekende post naar: Nocto International BV, Churchillplein 44, 3011 EW Rotterdam, Nederland, of

 • 2. per e-mail naar:  info@noctoapp.com

 

Elke kennisgeving aan u wordt gedaan op het e-mailadres dat u ons tijdens het registratieproces hebt verstrekt.

 

Een kennisgeving per post wordt geacht te zijn gegeven vijf (5) dagen na ontvangst van de mailing in onze brievenbus.

 

Kennisgeving wordt binnen 48 uur na ontvangst van de e-mail in behandeling genomen.

 

Het misbruik van alcohol is gevaarlijk voor uw gezondheid, gelieve met mate te consumeren.

 

© Nocto International BV 2016-2022

bottom of page